Informační list 2024

 

    Informační list pro členy MO ČRS Český Brod na rok 2024
                           

 

 

POVOLENKY:
Výdej povolenek a členské náležitosti budou vyřizovány v kanceláři MO u rybníka Nouzov II od 8:00 do 13:00 hodin, ve dnech 6. 1. 2024, 13. 1. 2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024, 6. 4. 2024.

Chceme poprosit členy o shovívavost při výdeji povolenek na rok 2024, neboť spouštíme novou evidenci. Může tedy docházet ke zdržením, neboť členy musíme zaregistrovat do nového, centrálního systému.

Žadatel musí předložit: a) platný rybářský lístek na rok 2024 (vydává MěÚ Český Brod)
                                      b) členskou legitimaci

CENY POVOLENEK PRO ROK 2024:      MP (mimopstruhová)              P (pstruhová)
Celorepubliková členská povolenka                  4500 Kč
Celoroční územní členská                                 1700 Kč                                  1700 Kč
       Mládež, senioři nad 70 let
       a invalidé (průkaz ZTP/P)                           1200 Kč
       Děti do 15 let                                                 600 Kč
       3 – Denní dospělý                                         550 Kč
       10 – Denní dospělý                                       750 Kč
Celoroční místní povolenka                                1200 Kč
Celosvazová členská povolenka                        3150 Kč                                 3350 Kč
       Invalidé (průkaz ZTP)                                  1500 Kč
       Mladiství 16-18 let                                       1500 Kč
       Mládež do 15 let                                            850 Kč                                   900 Kč

Členský příspěvek na rok 2024 – člen                  700 Kč
       Mladiství 16-18 let                                          300 Kč
       Mládež do 15 let                                             150 Kč

ÚZEMNÍ MIMOPSTRUHOVÉ povolenky OD ROKU 2024 NEPLATÍ na revírech RADY ČRS (ÚN Orlík, ÚN Trnávka, Veslařský kanál Račice).
ÚZEMNÍ PSTRUHOVÉ povolenky NEPLATÍ na revíru Rady ČRS Morava 24.

Platí se v hotovosti při výdeji povolenek, pro platbu si připravte odpovídající částku. Při zakoupení jen členství je povinen člen mít s sebou platný rybářský lístek na rok 2024. Pražské povolenky nelze objednat ani koupit u naší organizace, to je možné jen v organizaci pražské, pokud jsou členové organizace jiného územního svazu nelze jim prodat celoroční povolenku, jen územní hostující!
Za výdej povolenek mimo úřední dny se účtuje organizační příplatek 100 Kč (netýká se nových členů, dětí a mládeže). Prodej povolenek mimo úřední dny jen po termínech na klubovně.

Povolenky vydává:
Petr Vejtruba, Žižkova 823, Český Brod, tel. 728 775 654. Volat pracovní dny jen od 15 hod. do 20 hodin, o víkendu jen od 9 hod. do 19 hodin.
Zástupce: Miroslava Říhová, tel. 720 635 272 (preferuje spíše SMS, snaží se hned odpovídat)

Prodej povolenek a známek je možný nejpozději do 20. 9. 2024.
Povolenku k rybolovu, za rok 2023, je nutné odevzdat nejpozději do 15. 1. 2024 do schránky panu Vejtrubovi na adresu Žižkova 823, Český Brod. Ti členové, kteří nebudou mít vyplněný sumář úlovkového lístku, zaplatí 100 Kč poplatek za zpracování. Za špatné vyplnění je poplatek 50 Kč. Sumář u celosvazové povolenky není.
Informace o platnosti povolenek na jednotlivých revírech obdržíte při výdeji povolenky.

 

INFORMACE PRO NOVÉ ČLENY:
Instruktážní školení pro nové členy se koná 13. 1, 3. 2. 2024 od 13:00 hodin v klubovně u rybníka Nouzov. Zkoušky z rybářského minima se konají 2. 3. 2024 a 6. 4. 2024 od 13:00 hodin v klubovně u rybníka Nouzov.
Úspěšné složení zkoušky (za předpokladu splnění dalších členských povinností) opravňuje nového člena k tomu, aby mohl žádat o vydání povolenky.

Platby nových členů: Zápisné:  200 Kč  (děti a mládež neplatí)
                                  Manipulační poplatek:  50 Kč
                                  Členský příspěvek dle věkové kategorie a cena povolenky dle druhu


REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ:
Rezervace ubytování v Kolodějích nad Lužnicí vyřizuje pan Vlastimil Kolář, Rokycanova 1237, Český Brod, tel. 604 247 976.
Ceník ubytování pro rok 2024: Členové a jejich rodinní příslušníci naší MO 200 Kč na den, nečlenové 250 Kč. Pes je za 20 Kč.

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST:
V roce 2024 bude pro členy organizována stejně jako v letech minulých.
Brigádnickou činnost lze splnit finanční úhradou ve výši 1000 Kč.
Členům, kteří v roce 2023 nesplnili svoji brigádnickou povinnost bude vydána povolenka po úhradě 2000 Kč. (úhrada za roky 2023 a 2024).

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Prosíme členy při vydávání povolenek o přesnou adresu trvalého bydliště a e-mail.
Informační list nebude zasílán poštou. Těm, kteří poskytli e-mailovou adresu, bude zasílán elektronicky. Dále bude vyvěšen na nástěnce u bývalého ZZN, na našich webový stránkách, na Facebooku a nově i v klubovně.
Veškeré informace také lze vyhledat na našich webových stránkách www.mo-cesbrod.cz.

Dne 23. 3. 2024 se od 10 hodin koná Členská výroční schůze MO ČRS Český Brod, v klubovně u rybníka Nouzov II v Českém Brodě.

Sledujte prosím naše internetové stránky, Facebook, nástěnku a neposlední řadě i Váš e-mail.

 

Po covidové pauze připravujeme Rybářský ples na 17. 2. 2024 od 20. hodiny, v restauraci Broďák. Hraje skupina J:Band. Předprodej a rezervace vstupenek na telefonu 728 424 268 (paní Vejtrubová).

 

 

 

Vyplňování povolenek

Prosím věnujte pozornost správnému vyplnění povolenek před jejich odevzdáním. Nezapomeňte na sumář.

Příklad spráného postupu je zřejmý z těchto obrázků: